Wykrywalne noże

Wykrywalne noże

Noże wykrywalne w przemyśle spożywczym  są stosowane głównie w dwóch podstawowych celach. W celu zasadniczym jakim jest proces wytwórczy i w celu przygotowawczym jak otwieranie kartonów czy opakowań.

Wskazówki:

  • wybierz właściwy nóż
  • naucz pracownika się nim posługiwać
  • wykonań jedno mocne cięcie, w celu uniknięcia powstawaniu splotów i zanieczyszczeń
  • trzymaj nóż w bezpiecznym miejscu
  • ostry nóż jest bezpiecznym nożem
  • zaleca się testowanie wykrywalności wszystkich produktów. Poziom wykrywalności zależy od indywidualnych ustawień.