Rękawice spożywcze

Rękawice spożywcze

Rękawice z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością. 

Aby zapobiec pogorszeniu jakości i zapewnić stuprocentową jakość żywności, obowiązujące w Europie normy higieny wymagają noszenia rękawic z atestem do kontaktu z produktami spożywczymi. Rękawice te spełniają wymagające kryteria sanitarne i gwarantują maksymalną higienę oraz bezpieczeństwo.

Zadaniem rękawic ochronnych jest ochrona użytkowników przed zagrożeniami związanymi z obsługą w szczególności ostrych przedmiotów. Rękawice nie powinny jednak zanieczyszczać produktów spożywczych, z którymi mają kontakt. Są testowane w różnych możliwych warunkach użytkowania, aby mieć pewność, że żadne cząstki z rękawicy nie dostaną się do żywności.

Mogą być wykorzystywane w sektorze produkcyjnymprzetwórczym i w dystrybucji żywności oraz w przemyśle rolno-spożywczym, ale również w przygotowaniu potraw oraz w gastronomii i restauracjach. Rękawice te są często w kolorze niebieskim, co pozwala łatwiej zauważyć ewentualne zanieczyszczenia podczas obróbki produktów spożywczych.

Co oznacza atest „do kontaktu z żywnością”?

Rękawicę z atestem „do kontaktu z żywnością” poznajemy po oznaczeniu w postaci małego piktogramu przedstawiającego kieliszek i widelec (znajdującego się zarówno na rękawicy, jak i w karcie technicznej oraz deklaracji zgodności produktu). Przepisy wskazują, że ten typ rękawicy dostosowany jest do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi.

Jakie są cechy charakterystyczne rękawicy do kontaktu z żywnością?

Rękawica do kontaktu z żywnością musi spełniać szereg cech:

  • Posiadać atest do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004;
  • Nietoksyczność, aby uniknąć zanieczyszczenia i bezpiecznego użytkowania;
  • Miękkość i elastyczność zapewniająca dobry chwyt podczas przenoszenia produktów;
  • Komfort dla użytkownika;
  • Wielokrotnego użytku lub jednorazowe dla idealnej higieny;
  • Wysoka odporność na różne temperatury, przecięcie, tłuszcze i oleje.